Tvůrčí dílna ve Vřesině

V rámci festivalu amatérského divadla Moravskoslezského kraje 2023 proběhne od 16.06. do 18.06.2023 ve Vřesině tvůrčí dílna “Herec v dialogu”. Tvůrčí dílna se bude zaměřovat na práci herce v dialogu. Jak pracovat s textem, jak jednat na jevišti, jak správně naslouchat a reagovat.

Festival amatérského divadla MSK 2023 – ŠAMU v Opavě

Svaz českých divadelních ochotníků představí v rámci festivalu amatérského divadla Moravskoslezského kraje 2023:

ŠAMU Štítina s hudební komedií:
Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách

Celosvětový bestseller manželů Peaseových, kteří lehce stravitelnou formou zkoumají rozdíly mezi myšlením žen a mužů, v divadelní úpravě herce a režiséra Miroslava Hanuše. Nejnovější poznatky z neurologie, evoluční biologie, psychologie a sociologie, které se snaží vysvětlit důvod existence napětí a rozepří mezi příslušníky obou pohlaví, na jevišti získávají podobu hudební komedie. Díky společnému zážitku a společnému smíchu je inscenace možným řešením, jak se s těmi odlišnosti v myšlení a chování žen a mužů vypořádat.

Středa 21.6.2023 od 19:00 Slezské divadlo Opava.

Předprodej lístků ve Slezském divadle Opava.

Festival je podporován z rozpočtu Moravskoslezského kraje. 

Odkaz na FB

KANDRDÁSEK a POHÁREK SČDO 2023

Miniscéna Bez pódia z.s. ve spolupráci se Svazem českých divadelních ochotníků – Moravskoslezská oblast bude tradičně i v roce 2023 pořádat soutěžní postupové regionální přehlídky KANDRDÁSEK SČDO 2023 a POHÁREK SČDO 2023 v níže uvedených termínech:

KANDRDÁSEK SČDO 2023 – sobota 18. března 2023
POHÁREK SČDO 2023 – sobota 22. dubna 2023

Obě přehlídky se budou konat opět v prostorách Domu dětí a mládeže v Hlučíně:
Dům dětí a mládeže v Hlučíně
Zámecká 6, 748 01 Hlučín

Níže naleznete propozice a přihlášku k přehlídkám.
Přihláška je jedna pro obě přehlídky, vyplňte dle pokynů a nehodící se škrtněte.
Přihlášky včetně povinných příloh prosím posílejte naskenované e-mailem na adresu: zdenka.kulova@centrum.cz
Přihlášky posílejte do 5. března 2023 (KANDRDÁSEK) a do 9. dubna 2023 (POHÁREK).

Zakončení Festivalu amatérského divadla MSK 2022 ve Frýdku-Místku

Festival amatérského divadla Moravskoslezského kraje v roce 2022 zakončí divadelní přehlídka ve Frýdku-Místku ve dnech 25.-26.11.2022. Zároveň proběhne i tvůrčí dílna na téma “Jevištní pohyb a řeč”.

Přehlídka ve Smolkově

Další část Festivalu amatérského divadla Moravskoslezského kraje proběhne 27.-30.10.2022 ve Smolkově na Slezském Gruntu. V rámci této přehlídky proběhnou dvě tvůrčí dílny – ve Smolkově na téma “Scénické čtení” a ve Štítině na téma “Světlo a zvuk na jevišti”.