SČDO MSO – Něco o nás

Moravskoslezská oblast Svazu českých divadelních ochotníků, z.s. (dále jen „SČDO MSO“) byla ustavena dne 14.2.2016.

Naším hlavním posláním je podpora rozvoje amatérského divadla v Moravskoslezském kraji.

Přehlídky

Svaz českých divadelních ochotníků je vyhlašovatelem celostátních přehlídkových soutěží: Soutěž venkovských divadelních souborů, Pohárek (monology a dialogy dospělých), Kandrdásek (monology a dialogy dětí a mládeže), Jednoaktovka a Divadlo jednoho herce.

V Moravskoslezském kraji jsou pořádány regionální kola těchto divadelních přehlídek. Při rozborech s odborníky v rámci přehlídek, se zvyšuje úroveň amatérských souborů v kraji.

Vzdělávání ochotníků

Od ustavení SČDO MSO se zaměřujeme především na vzdělávání ochotníků v Moravskoslezském kraji. Přes vysokou finanční náročnost divadelního vzdělávání jsme schopni zorganizovat semináře za přijatelnou cenu pro účastníky. Účastníci totiž hradí jen malou část nákladů, přičemž zbytek financujeme s významnou pomocí Moravskoslezského kraje, za finanční spoluúčasti SČDO MSO. Díky spoluúčasti SČDO MSO poskytujeme členům SČDO zvýhodněné účastnické poplatky. 

Od roku 2016 jsme pořádali např. semináře: Seminář jevištního pohybu, Seminář jevištní řeči, Seminář dramaturgický, „Zkvalitnění herecké práce“, „Dospělí dětem“, „Děti hrají divadlo“, „Základy herectví a jevištní řeč“, „Herec a PROSTOR+GESTO+SLOVO“. Více v rubrice Akce.