SČDO MSO – Něco o nás

Moravskoslezská oblast Svazu českých divadelních ochotníků, z.s. (dále jen „SČDO MSO“) byla ustavena dne 14.2.2016.

Naším hlavním posláním je podpora amatérského divadla v Moravskoslezském kraji.

Přehlídky

V Moravskoslezském kraji jsou pořádány regionální kola těchto divadelních přehlídek:

  • Oblastní přehlídka venkovských divadelních souborů a oblastní přehlídka jednoaktovek Štivadlo ve Štítině
  • Pohárek (monology a dialogy dospělých) v Hlučíně
  • Kandrdásek (monology a dialogy dětí a mládeže) v Hlučíně
  • Krajská postupová přehlídka amatérských divadel Ostravské Buchary v Ostravě Michálkovicích

Vzdělávání ochotníků

Od ustavení SČDO MSO se zaměřujeme především na podporu amatérských divadelníků v Moravskoslezském kraji.

Od roku 2016 do roku 2021 jsme se zaměřovali především na vzdělávání. Pořádali jsme například semináře: „Jevištní pohyb“, „Jevištní řeč“, „Dramaturgický seminář“, „Zkvalitnění herecké práce“, „Dospělí dětem“, „Děti hrají divadlo“, „Základy herectví a jevištní řeč“, „Herec a PROSTOR+GESTO+SLOVO“ a mnoho jiných.

Od roku 2022 se zaměřujeme na komplexní podporu amatérských divadelníků v rámci Festivalů amatérských divadel Moravskoslezského kraje s významnou finanční pomocí Moravskoslezského kraje. Součástí je každoročně mnoho desítek odehraných představení v různých místech Moravskoslezského kraje a také každoročně několik tvůrčích dílen zaměřených na divadelní problematiku pro amatérské divadelníky.