FAD MSK 2024 – tvůrčí dílna „Osobní rozvoj v herecké práci“

V termínu 20.-21.07.2024 proběhne v Domě zahrádkářů ve Vřesině tvůrčí dílna na téma „Osobní rozvoj v herecké práci“.

Tvůrčí dílna se koná v rámci Festivalu amatérského divadla Moravskoslezského kraje 2024. Projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

FAD MSK 2024 – tvůrčí dílna „Základní herecké dovednosti“

V termínu 08.-09.06.2024 proběhne v Městském divadle v Krnově tvůrčí dílna na téma „Základní herecké dovednosti“.

Tvůrčí dílna se koná v rámci Festivalu amatérského divadla Moravskoslezského kraje 2024. Projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

KANDRDÁSEK a POHÁREK SČDO 2024

Miniscéna Bez pódia z.s. ve spolupráci se Svazem českých divadelních ochotníků – Moravskoslezská oblast bude tradičně i v roce 2024 pořádat soutěžní postupové regionální přehlídky KANDRDÁSEK SČDO 2024 a POHÁREK SČDO 2024 v níže uvedených termínech:

KANDRDÁSEK SČDO 2024 – sobota 16. března 2024
POHÁREK SČDO 2024 – sobota 20. dubna 2024

Obě přehlídky se budou konat opět v prostorách Domu dětí a mládeže v Hlučíně:
Dům dětí a mládeže v Hlučíně
Zámecká 6, 748 01 Hlučín

Níže naleznete propozice a přihlášku k přehlídkám.
Přihláška je jedna pro obě přehlídky, vyplňte dle pokynů a nehodící se škrtněte.
Přihlášky včetně povinných příloh prosím posílejte naskenované e-mailem na adresu: zdenka.kulova@centrum.cz
Přihlášky posílejte do 4. března 2024 (KANDRDÁSEK) a do 8. dubna 2024 (POHÁREK).