Založení spolku

Pokud se chystáte založit divadelní spolek, ale nevíte jak na to, pokusíme se stručně shrnout základní informace a uvést pár odkazů.

K založení spolku jsou třeba alespoň 3 osoby se společným zájmem.

Zakládající osoby sepíšou stanovy, nebo se svolá ustavující schůze spolku, na níž svolavatel předloží vypracovaný návrh stanov. Pokud se ustavující schůze účastní alespoň 3 osoby, mohou schválit znění stanov.

Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.

Návrh na zápis do veřejného rejstříku podávají zakladatelé nebo osoba určená ustavující schůzí.

Spolek (jako právnická osoba) má povinnost vést účetnictví ode dne svého vzniku až do dne svého zániku.


Užitečné odkazy:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *